1994 Heiloo. Dodenherdenking bij De Man van Vught

Veel inwoners van Heiloo, jong en oud, waren op 4 mei aanwezig bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

5660521507_aee80bf636_b

Na het spelen van “The Last Post” werden de twee minuten stilte in acht genomen.

5665803032_709b52b107_b

Namens het gemeentebestuur werd door leden van Scouting Heiloo een krans gelegd bij De Man van Vught waarna ook vele andere aanwezigen bloemen legden bij dit monument aan de Frederika’s hof.

1994 Dodenherdenking 3 pro

5679932247_a0053225d2_b

1994 Dodenherdenking 6 pro

Na de kranslegging werd de herdenking besloten met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus.

1973 man van Vught 1 pro
De Man van Vught in 1973

                                         

                                                                         

DSC02662 pro
De Man van Vught in 2015‘De Man van Vught’ staat symbool voor de vrijheid. De uitgemergelde, geboeide man zit ondanks alles rechtop en geeft met zijn opgeheven hoofd uitdrukking aan trots en onverzettelijkheid.

DSC02654 pro
De Man van Vught. 2015

2021 Kranslegging zonder publiek vanwege Corona

Het monument de Man Van Vught is een ontwerp van Wilhelmus Ludovicus Reijers (1910-1958), werd op 4 mei 1973 in Heiloo onthuld.

Reijers wordt beschouwd als een van de vernieuwende beeldhouwers van vlak na de 2e wereldoorlog. Toen hij in 1947 een half jaar in Parijs verbleef maakte hij een ontwerp van een magere, zittende man. De figuur zou bedoeld zijn als een acht meter hoog gedenkteken voor kamp Vught. Na terugkeer in Nederland maakte hij een gipsmodel van ruim twee meter hoog. Het beeld werd niet in Vught opgericht (er was kritiek vanwege de totaal nieuwe conceptie en het onorthodoxe karakter van het beeld). Het gipsmodel kwam uiteindelijk terecht bij het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB). In 1971 besloot het middenstandscomité in Heiloo dat er een nieuw oorlogsgedenkteken moest komen. Het gipsmodel van Reijers werd opgeknapt en vervolgens in brons gegoten.

Het beeld dient als vervanging voor het monument aan het Groentje, dat op 6 augustus 1945 werd onthuld. Het is vanwege een wegreconstructie verwijderd en later heropgericht dichtbij de oorspronkelijke plaats. Het dorp Heiloo heeft dus twee verzetsmonumenten.

Monument bij het Groentje
1976 Plan Oost met Man van Vught

1979 Heiloo. 70 hectare natuurschoon in Recreatieplan opgeleverd

1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

In aanwezigheid van het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van CRM, de Provincie Noordholland, de Heidemaatschappij en de aannemer heeft burgemeester G.J. Glijnis het recreatieplan officieel opgeleverd aan Heiloo.

De heer Brandsma, Directeur Openbare Werken gaf de aanwezigen aan de hand van plattegronden een uitleg over het plan. Het gaat om een gebied van 70 hectare langs de gehele westzijde van Heiloo met speel- en ligweiden met speelwerktuigen, picknickplaatsen, bosplantsoen, visvijvers en parkeerplaatsen.

Het plan is ontworpen door Ir. L.A. Heydelberger van de Heidemij die opdracht kreeg een groengordel te creëren, met als functie een windscherm voor de zeewind en tevens een sport- en recreatiegebied.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van CRM en de Provincie om één groot project tot stand te brengen vanaf het noorden van Alkmaar. Dit is later gewijzigd in drie projecten waar onder Recreatieplan Heiloo.

De realisering werd bespoedigd door het feit dat de gemeente de grond reeds in eigendom had en omdat het plan paste in het Streekplan Noord-Kennemerland en het landschapsstructuurplan Het Duinzoomplan van Staatsbosbeheer.

Het plan is gedurende 6 jaar in fasen uitgevoerd. Van het oorspronkelijke plan is de bouw van een motel en restaurant komen te vervallen. Hier waren geen gegadigden voor te vinden wegens de onzekerheid over de aanleg van een Westelijke randweg. De twijfels over de randweg waren gegrond. Het staat vrijwel vast dat deze er nooit zal komen.

Het motelplan is in de loop der jaren gewijzigd in het project wat nu de Woonheuvel Westerzij is. Tevens is de midgetgolfbaan komen te vervallen. De baan lag te ver uit de kom van het dorp.

1979 recreatieplan heiloo 5pro pro
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

De aanleg heeft ruim 6 miljoen gulden gekost. Voor de gemeente resteert thans de zorg voor het onderhoud en zij hopen dat de overheid in de toekomst in de exploitatiekosten gaat bijdragen.

Het gebied is aangelegd door aannemer P.J. Zonneveld uit Heiloo en de beplantingen zijn in hoofdzaak aangebracht door de Fa. J. Kruit uit Wieringerwerf.

noorderneg pro
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

Update 2014. De Noorderneg in Heiloo is nu een groene buffer tussen het bebouwde dorp en het omringende landschap. De waterpartij is een restant van een oude veenstroom. Daaromheen staat bos afgewisseld met zichtlijnen naar het weidelandschap en de duinen.

4237067750_4d829386f8_b
Heiloo 2010

5790651525_e303111b67_b

Het Maalwater februari 2021
Het Maalwater februari 2021