1992 Burgemeester Pop reikt inventaris familie-archieven uit.

Burgemeester Pop van Alkmaar reikt in de Slotkapel te Egmond de eerste exemplaren van de familie-archieven uit aan B. Van Der Feen de Lille, L. Van Der Feen de Lille, Jhr. H. van Foreest en mevr. Snethlage-van Foreest. Het gaat om de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond Van de Nijenburg, De Dieu, Fontein Verschuir en Van Der Feen de Lille.

1992 Sabine wint ‘n televisie.

Radio Bakker mocht de 12-jarige Sabine uit Heiloo een televisie overhandigen. Dit was de hoofdprijs van de puzzel- en slagzinaktie.
Haar slagzin luidde: “De Perfect-winkel is zo fijn, omdat ik mijn hart heb verpand aan de allervoordeligste en gezelligste Perfect-winkel van Nederland”. Een mooi compliment voor Radio Bakker.

1992 Jubileumfeest in de Moeder Godskerk in Heiloo.

Naast het jubileumfeest van de Willibrorduskerk en de Moeder Godskerk werd ook stilgestaan bij een dubbel zilveren huwelijk.
De wereldwinkel Heiloo was één van de organisaties die aanwezig waren tijdens de markt in de kerk.
Zes pastores waren van de partij. Allen waren of zijn actief in deze Heilooër kerk.
De Werving & Selectie-kraam van oud-koster Bouberg Wilson.