1992 Heiloo. De geschiedenis van het Eeuwfeest Heiloo

Millenniumbug

In de jaren ’90  van de 20e eeuw ontstond er onder ICT-experts grote onrust over de problemen die zouden ontstaan tijdens de overgang naar het jaar 2000. Computersystemen zouden crashen omdat bij het opslaan van een datum alleen de laatste twee cijfers daarvan werden gebruikt. Geheugenruimte was nog duur. Zo was de registratie van 1 januari 2000 gelijk aan die van 1 januari 1900, namelijk 01-01-00.

Er werden onder andere problemen verwacht met vervaldata, renteberekeningen, verkeerslichten, vliegverkeer en liften. Uiteindelijk is er veel ellende voorkomen door voor het jaartal vier cijfers te gebruiken waardoor het probleem zo’n 8000 jaar werd uitgesteld. Daarnaast werden wereldwijd computers van nieuwe “Millenniumproof” software voorzien.

Plannen Eeuwfeest Heiloo

Een zevental inwoners van Heiloo zag de problemen al in 1992 aankomen en bedacht dat het maar beter zou zijn om tijdens de eeuwwisseling niet aan renteberekeningen en/of verkeerslichten te denken maar gewoon feest te vieren. In december 1992 worden de eerste plannen bekendgemaakt:

“Het Eeuwfeest Heiloo wordt een culturele en vooral feestelijke happening in een, ergens in de gemeente gebouwd, paviljoen waar diverse artiesten hun opwachting zullen maken en waar uitstekend gezorgd wordt voor de inwendige mens. Middels een spaarsysteem kunnen donateurs hun financiële bijdrage opbouwen en ook een vinger in de pap krijgen bij de samenstelling van het feestprogramma”.

Oprichting Stichting Eeuwfeest Heiloo

In februari 1993 is het zover. Ten kantore van notaris Winter worden de oprichtingsstatuten getekend van Stichting Eeuwfeest Heiloo.

1993 eeuwfeest 3 pro
De zeven bestuursleden vlnr. Kees Stam, Theo Kaandorp, Bert Kostense, Marcel Keet, Lia Beumer, Lot Mol en Jan Bellekom bij het tekenen van de oprichtingsstatuten. In het midden notaris de Winter.

1993 eeuwfeest 5 pro

Vanaf nu is het mogelijk om “Eeuwfeester” te worden door middel van een maandelijkse bijdrage van 3 gulden en 75 cent of in één keer klaar te zijn door een storting van 250 gulden. De bestuursleden hebben zichzelf twee jaar de tijd gegeven om een minimum van duizend deelnemers te behalen. Er worden persberichten verspreid en in de Uitkijkpost verschijnt een aanmeldingsformulier.

advertentie eeuwfeest pro

Feest een jaar te vroeg?

De heer Heijstra uit Heiloo heeft zo z’n twijfels over de datum van het feest: “Het wordt een jaar te vroeg gevierd! De 21e eeuw begint niet op de overgang van 31 december 1999 en 1 januari 2000 maar op 31 december 2000 en 1 januari 2001. Immers de jaartelling is begonnen met het jaar 1. Op 31 december van het jaar 100 begon de 2e eeuw. Na afloop van het jaar 2000 begint dus de 21e eeuw en niet op de jaarwisseling van 1999 naar 2000. Men dient dus eerst het jaar 2000 vol te maken om met de 21e eeuw te kunnen beginnen”.

Wiskunde brengt uitkomst 

Het meningsverschil komt voort uit de vraag of de tijdrekening met een jaar nul of met het jaar één is begonnen. In de tijdrekenkunde laat men na het jaar 1 vóór Chr. het jaar 1 na Chr. volgen (zonder een jaar nul). Voorstanders van de wiskundige benadering menen dat het jaar nul er wel bijhoort en zij beschouwen 1 januari 2000 als de eerste dag van de 21e eeuw.

De Stichting gaat graag voor de wiskundige benadering en laat het hierbij…..

Sparen en brainstormen1993 eeuwfeest 1 pro

Eind 1993 wordt er wederom een publiciteitscampagne tegenaan gegooid. “Het plan is om met zo’n 2000 feestgangers een feest te vieren wat slechts één keer in de 100 jaar gevierd kan worden. De donateurs hebben de mogelijkheid om het programma naar hun hand te zetten. Er komen brainstormavonden waar eenieder zijn of haar ideeën kwijt kan over het verloop van het feest. De inschrijfformulieren liggen nog steeds bij banken, clubs en diverse instellingen in Heiloo en het sparen gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993”.

Vroegtijdige bug

In januari 1996 verschijnt het bericht dat de de stichting is opgeheven. De voorzitter meldt dat de inwoners van Heiloo blijkbaar een lage levensverwachting hebben want ze waren niet geïnteresseerd in het initiatief. Ondanks veel belangstelling van de pers waren er slechts vijftig voorinschrijvingen en dat was niet genoeg. Het jaar 2000 is nog ver weg en dat kan zo maar de reden geweest zijn van het gebrek aan belangstelling. Het ingelegde geld wordt teruggestort.

Eeuwwisseling

De eeuwwisseling heeft uiteindelijk veel minder problemen veroorzaakt dan vooraf werd gevreesd. Of dat kwam doordat systemen vooraf waren aangepast of dat de gevolgen gewoon minder waren dan aanvankelijk werd gedacht is nooit duidelijk geworden.

1992 Heiloo. Op de koffie bij MC Compañeros aan de Kanaalweg

Zaterdag gaan de hekken voor iedereen open bij de motorclub Compañeros in Heiloo. Sinds 1988 is deze kleine, maar hechte club, actief. Er wordt gesleuteld aan motoren, gepraat en gelachen. In 1988 kwam men in gesprek met de gemeente om een plek te vinden waar een clubhuis gebouwd kon worden. Langs de Kanaalweg werd deze plek gevonden. De kosten voor de aanleg van riool enz. betalen de leden terug via de huur. Compañeros ontvangt geen subsidie.

8979344597_2430810746_b

Binnen de club heerst een sterke discipline. Zo wordt het clubhuis zeven dagen per week bemand. De werkzaamheden aan het onderkomen, inclusief de nieuwe werkplaats, worden door de leden uitgevoerd. Er is eenvoudig ook geen geld om iets te laten doen. Een clublid: “We zijn de gemeente dankbaar voor deze plek en ook voor het feit dat we binnenkort een alarminstallatie van een oude school kunnen krijgen. Maar we hebben ook geen zin om onze hand op te houden. Vrijheid blijheid!”

1992 companeros 1 pro 2

Iedereen is welkom en er is uitgebreid gelegenheid om kennis te maken en om te ontdekken dat veel vooroordelen niet terecht zijn. Het negatieve stempel is niet terecht. “Dat is vooral de schuld van de vele films uit Amerika”, aldus een clublid.

1992 companeros 2 pro 2

 

Het programma van de open dag start met een bike-show en optredens van de bands Nobody’s Home en Narrow Escape. De toegang is gratis!1992 companeros 3 pro 2

1992 Egmond. Halve Marathon, 20e editie

Vriendelijk verzoek om geen materiaal van deze website te gebruiken zonder toestemming. U kunt voor vragen, gebruik van foto’s, commentaar, feedback etc. betreffende Fotomuseum Heiloo een e-mail sturen naar contact@fotomuseumheiloo.nl

Het gevoel van somberheid (geen hoofdsponsor) wat de 19e editie kenmerkte maakt plaats voor euforie. De 20e editie van de Halve Marathon, deel uitmakend van de Pickwick Run Classics, heeft een sterk deelnemersveld. Maar liefst 200 buitenlandse atleten maken hun opwachting bij deze jubileumloop. Bij de mannen onder andere Joseph Keina en Jan Huruk en bij de dames zien we de Hongaarse Helena Barocsi en de dan nog onbekende Tegla Loroupe uit Kenia.egmond 1992

Marti ten Kate, winnaar van de Egmond Halve Marathon in 1983, 1988 en 1990

Als eerste finisht Joseph Keina in een tijd van 1.03.28 uur. Snelste vrouw is Barocsi met 1.12.17 uur. Tegla Loroupe doet er 10 seconden langer over.egmond 1992

 

Bij deze editie van de halve marathon was dit keer de kou geen handicap maar wel de praktisch onbegaanbare kuststrook waar de lopers opeens tot hun knieën in konden wegzakken.

Er werd een nieuw deelnemersrecord gevestigd van 7.800 personen.

 

egmond 1992

1992 Heiloo. Padden veilig op stap dankzij Paddenwerkgroep Heiloo

De groep vrijwilligers van de Paddenwerkgroep is weer van start gegaan met de jaarlijkse werkzaamheden. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is langs de Zandersloot gaas geplaatst en zijn de opvangemmers ingegraven.1992 padden 2 pro

Nico Bakker kan beschouwd worden als de grondlegger van de werkgroep. Vanuit een solo-actie zette hij 35 salamanders, 35 bruine kikker en 100 padden veilig over de Laan van Zeeman na drooglegging van een sloot aan de Nieuwe Plantagie. Via publicaties in de pers kwamen er medestanders bij zoals Els Zwart, Harry Tolsma en de Werkgroep Heilooër Bos van boswachter Oostinga.  De werkgroep verlegde het werkterrein van Oost naar de Kuillaan waar het slachting  nog groter was dan in Plan Oost.

1992 padden 1 pro

 

De leden van de werkgroep mogen gerust als deskundigen beschouwd worden. Ze voelen als het ware aan wanneer de jaarlijkse paddentrek vanuit het bosgebied naar het water van start gaat. Zwoel voorjaarsweer, ‘n graadje of zeven, een hoge luchtvochtigheid, zuidwestenwind en de padden zijn niet meer te houden. In de eerste week van maart is het vaak een topdrukte langs de routes. Een paar honderd dieren op één avond is geen uitzondering, vertelt Nico Bakker. De werkzaamheden nemen zo’n twee maanden in beslag: van eind februari tot eind april.

 

1992 Paddenwerkgroep

Het enthousiasme van de ruim twintig leden is groot. De goede resultaten geven hen de moed om ieder jaar weer mee te werken.

“Als ik het niet doe, wie doet het dan? Ik kan het niet aanzien dat de dieren worden platgereden” aldus een enthousiast lid van de werkgroep.