1979 Heiloo. 70 hectare natuurschoon in Recreatieplan opgeleverd

1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

In aanwezigheid van het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van CRM, de Provincie Noordholland, de Heidemaatschappij en de aannemer heeft burgemeester G.J. Glijnis het recreatieplan officieel opgeleverd aan Heiloo.

De heer Brandsma, Directeur Openbare Werken gaf de aanwezigen aan de hand van plattegronden een uitleg over het plan. Het gaat om een gebied van 70 hectare langs de gehele westzijde van Heiloo met speel- en ligweiden met speelwerktuigen, picknickplaatsen, bosplantsoen, visvijvers en parkeerplaatsen.

Het plan is ontworpen door Ir. L.A. Heydelberger van de Heidemij die opdracht kreeg een groengordel te creëren, met als functie een windscherm voor de zeewind en tevens een sport- en recreatiegebied.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van CRM en de Provincie om één groot project tot stand te brengen vanaf het noorden van Alkmaar. Dit is later gewijzigd in drie projecten waaronder Recreatieplan Heiloo.

De realisering werd bespoedigd door het feit dat de gemeente de grond reeds in eigendom had en omdat het plan paste in het Streekplan Noord-Kennemerland en het landschapsstructuurplan Het Duinzoomplan van Staatsbosbeheer.

Het plan is gedurende 6 jaar in fasen uitgevoerd. Van het oorspronkelijke plan is de bouw van een motel en restaurant komen te vervallen. Hier waren geen gegadigden voor te vinden wegens de onzekerheid over de aanleg van een Westelijke randweg. De twijfels over de randweg waren gegrond. Het staat vrijwel vast dat deze er nooit zal komen.

Het motelplan is in de loop der jaren gewijzigd in het project wat nu de Woonheuvel Westerzij is. Tevens is de midgetgolfbaan komen te vervallen. De baan lag te ver uit de kom van het dorp.

1979 recreatieplan heiloo 5pro pro
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

De aanleg heeft ruim 6 miljoen gulden gekost. Voor de gemeente resteert thans de zorg voor het onderhoud en zij hopen dat de overheid in de toekomst in de exploitatiekosten gaat bijdragen.

Het gebied is aangelegd door aannemer P.J. Zonneveld uit Heiloo en de beplantingen zijn in hoofdzaak aangebracht door de Fa. J. Kruit uit Wieringerwerf.

noorderneg pro
1979 Aanleg recreatiepark Noorderneg in Heiloo

Update 2014. De Noorderneg in Heiloo is nu een groene buffer tussen het bebouwde dorp en het omringende landschap. De waterpartij is een restant van een oude veenstroom. Daaromheen staat bos afgewisseld met zichtlijnen naar het weidelandschap en de duinen.

4237067750_4d829386f8_b
Heiloo 2010

5790651525_e303111b67_b

Het Maalwater februari 2021
Het Maalwater februari 2021