1993 Heiloo. Beste Wensen van de middenstanders

1994 kerstboom 4 pro
De middenstanders van de Kennemerstraatweg

1994 kerstboom 6 pro

 

Wij, dat wil zeggen Foto Kino, Heiloo-Optiek, Vitu Kapper, Bakker Hemmer, Prima Vita, Slagerij Brink, Hollands Roem, Radio Bakker, Handy Fish, Vishandel Schong, Kapsalon Theo Robert, De Boer Supermarkt, Sporthuis Johan Jansen, Beko Interieur, Pizzeria Lorenzo, Garage Zander, X-Posé, Silhouet en Pensioen Select wensen u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 1994.

 

 

1992 Heiloo. De geschiedenis van het Eeuwfeest Heiloo

Millenniumbug

In de jaren ’90  van de 20e eeuw ontstond er onder ICT-experts grote onrust over de problemen die zouden ontstaan tijdens de overgang naar het jaar 2000. Computersystemen zouden crashen omdat bij het opslaan van een datum alleen de laatste twee cijfers daarvan werden gebruikt. Geheugenruimte was nog duur. Zo was de registratie van 1 januari 2000 gelijk aan die van 1 januari 1900, namelijk 01-01-00.

Er werden onder andere problemen verwacht met vervaldata, renteberekeningen, verkeerslichten, vliegverkeer en liften. Uiteindelijk is er veel ellende voorkomen door voor het jaartal vier cijfers te gebruiken waardoor het probleem zo’n 8000 jaar werd uitgesteld. Daarnaast werden wereldwijd computers van nieuwe “Millenniumproof” software voorzien.

Plannen Eeuwfeest Heiloo

Een zevental inwoners van Heiloo zag de problemen al in 1992 aankomen en bedacht dat het maar beter zou zijn om tijdens de eeuwwisseling niet aan renteberekeningen en/of verkeerslichten te denken maar gewoon feest te vieren. In december 1992 worden de eerste plannen bekendgemaakt:

“Het Eeuwfeest Heiloo wordt een culturele en vooral feestelijke happening in een, ergens in de gemeente gebouwd, paviljoen waar diverse artiesten hun opwachting zullen maken en waar uitstekend gezorgd wordt voor de inwendige mens. Middels een spaarsysteem kunnen donateurs hun financiële bijdrage opbouwen en ook een vinger in de pap krijgen bij de samenstelling van het feestprogramma”.

Oprichting Stichting Eeuwfeest Heiloo

In februari 1993 is het zover. Ten kantore van notaris Winter worden de oprichtingsstatuten getekend van Stichting Eeuwfeest Heiloo.

1993 eeuwfeest 3 pro
De zeven bestuursleden vlnr. Kees Stam, Theo Kaandorp, Bert Kostense, Marcel Keet, Lia Beumer, Lot Mol en Jan Bellekom bij het tekenen van de oprichtingsstatuten. In het midden notaris de Winter.

1993 eeuwfeest 5 pro

Vanaf nu is het mogelijk om “Eeuwfeester” te worden door middel van een maandelijkse bijdrage van 3 gulden en 75 cent of in één keer klaar te zijn door een storting van 250 gulden. De bestuursleden hebben zichzelf twee jaar de tijd gegeven om een minimum van duizend deelnemers te behalen. Er worden persberichten verspreid en in de Uitkijkpost verschijnt een aanmeldingsformulier.

advertentie eeuwfeest pro

Feest een jaar te vroeg?

De heer Heijstra uit Heiloo heeft zo z’n twijfels over de datum van het feest: “Het wordt een jaar te vroeg gevierd! De 21e eeuw begint niet op de overgang van 31 december 1999 en 1 januari 2000 maar op 31 december 2000 en 1 januari 2001. Immers de jaartelling is begonnen met het jaar 1. Op 31 december van het jaar 100 begon de 2e eeuw. Na afloop van het jaar 2000 begint dus de 21e eeuw en niet op de jaarwisseling van 1999 naar 2000. Men dient dus eerst het jaar 2000 vol te maken om met de 21e eeuw te kunnen beginnen”.

Wiskunde brengt uitkomst 

Het meningsverschil komt voort uit de vraag of de tijdrekening met een jaar nul of met het jaar één is begonnen. In de tijdrekenkunde laat men na het jaar 1 vóór Chr. het jaar 1 na Chr. volgen (zonder een jaar nul). Voorstanders van de wiskundige benadering menen dat het jaar nul er wel bijhoort en zij beschouwen 1 januari 2000 als de eerste dag van de 21e eeuw.

De Stichting gaat graag voor de wiskundige benadering en laat het hierbij…..

Sparen en brainstormen1993 eeuwfeest 1 pro

Eind 1993 wordt er wederom een publiciteitscampagne tegenaan gegooid. “Het plan is om met zo’n 2000 feestgangers een feest te vieren wat slechts één keer in de 100 jaar gevierd kan worden. De donateurs hebben de mogelijkheid om het programma naar hun hand te zetten. Er komen brainstormavonden waar eenieder zijn of haar ideeën kwijt kan over het verloop van het feest. De inschrijfformulieren liggen nog steeds bij banken, clubs en diverse instellingen in Heiloo en het sparen gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993”.

Vroegtijdige bug

In januari 1996 verschijnt het bericht dat de de stichting is opgeheven. De voorzitter meldt dat de inwoners van Heiloo blijkbaar een lage levensverwachting hebben want ze waren niet geïnteresseerd in het initiatief. Ondanks veel belangstelling van de pers waren er slechts vijftig voorinschrijvingen en dat was niet genoeg. Het jaar 2000 is nog ver weg en dat kan zo maar de reden geweest zijn van het gebrek aan belangstelling. Het ingelegde geld wordt teruggestort.

Eeuwwisseling

De eeuwwisseling heeft uiteindelijk veel minder problemen veroorzaakt dan vooraf werd gevreesd. Of dat kwam doordat systemen vooraf waren aangepast of dat de gevolgen gewoon minder waren dan aanvankelijk werd gedacht is nooit duidelijk geworden.

1993 Heiloo. Chriet Titulaer bij Rabobank Heiloo-Limmen

Het nieuwe kantoor aan de Kennemerstraatweg is gereed en de fusie tussen Rabo Heiloo en Rabo Limmen is tot stand gekomen. Reden voor een feestje in Motel Heiloo met als gastspreker Chriet – Wondere Wereld – Titulaer.

Chriet had als thema voor deze avond gekozen voor “We1993 chriet 1 prolkom in de toekomst”. De blik in de toekomst dreigde echter even niet door te gaan toen de diaprojector zijn diensten weigerde. Na snel en handig ingrijpen van Titulaer zelf konden de toeschouwers zich toch nog in de toekomst verdiepen middels een diavoorstelling.1993 chriet 3 pro

“In het begin van deze eeuw dachten we dat de telefoon slechts voor de rijken was weggelegd”: aldus Chriet in zijn betoog. “Zie nu, bijna geen mens is zonder. Gebruikten we de afkorting CD tot zeven jaar geleden nog voor Corps Diplomatique, nu is dat beslist niet meer de eerste gedachte. We strijken straks met een taster over een recept en de magnetron maakt het. En een praatje met de PC is in de toekomst ook heel normaal”.

1993 chriet 4 pro
De Rabobank had giften voor twee tennisverenigingen in Heiloo en voor de volleybalvereniging in Limmen.

1993 chriet 2 pro

Toen iedereen weer een beetje bekomen was van alle wonderen zorgde het Deep River Quartet voor een blik in het verleden met muziek uit de jaren zestig.

 

Heiloo 1993. André(z) Zentveld schildert Huis Nijenburg

André Zentveld uit Egmond (1933) of “Andrez” zoals zijn kunstenaarsnaam luidt, schildert vanaf zijn jeugd en is hier bezig om huis Nijenburg op het doek te vereeuwigen. Hij is een bekende figuur in zijn dorp Egmond aan den Hoef, met z’n karretje met schildersspullen achter de fiets. Zentveld is geïnspireerd door Ernst-Ludwig Kirchner van de Duitse beweging Die Brücke en zijn werk doet expressionistisch aan.

5417754895_3f473d7e25_o pro

Update 2014: “De Tachtigers” worden ze genoemd, met een knipoog naar de literatuur. Piet Veen, Ellen Dubach, Jan Gilling en Andrez exposeren twee maanden lang in De Trog op het GGZ-terrein in Heiloo.