1978 Heiloo. Expositie in de kapel van Psychiatrisch Centrum St. Willibrord.

1978. Ondanks zware sneeuwval en temperaturen rond het vriespunt gaat zwembad het Baafje op 15 april open, het eerste popconcert in De Kuip is voor Bob Dylan en….. 

Zaterdagmiddag 18 februari opent Rob de Winkel de expositie met als thema: “De houding en het gedrag van mensen als product van onze samenleving”. Een hele mond vol maar de expositie duurt dan ook ruim een week.

De organisatie is in handen van jongerensociëteit Buk-Buk en personeel en bewoners van het psychiatrisch centrum.

kapel willibrordus

Het programmaboekje meldt: De doelstellingen, die de organisatoren met deze activiteit hebben, zijn er op gericht de kijker bewust te maken van “de mens” in zijn houding en gedrag.

Voordat het zover komt, is er nog een lange weg te gaan. De Verpleegkundig-Directeur, Dhr. Van Hoof, schrijft aan de organisatoren:

  • De kerkdiensten moeten ongestoord kunnen blijven plaatsvinden.
  • Het tentoongestelde moet in overeenstemming zijn met de plaats, namelijk een kerkgebouw.
  • Alle activiteiten dienen vooraf met 3 personeelsleden te worden doorgesproken. Te weten, P. Mulder (coördinator), L. van Tienen (hoofd Civiele Dienst) en Pater F. van Tienen (Pastor). Deze 3 heren hebben het laatste woord.
  • De ruimte wordt u kosteloos ter beschikking gesteld.

Er wordt door de organisatie gedacht aan en/of onderhandeld met Pierre Janssen, Jules de Corte, Simon Carmiggelt, Anton Heyboer, Jan Wolkers en eventueel Mr. C. Berkhouwer. (Opa, wie zijn al die mensen)1978 kapel

Uiteindelijk ziet het programma er als volgt uit:

Orgelconcert door Jan Jongepier. (wegens ziekte van Jan Jongepier treedt Jos van der Kooy op)

Mime door Ans en Joop (!)

Optreden van Het Prettig Gestoord Vrouwenkoor begeleidt door Joost Mathijsen, arts in de psychotherapie.

Koffieconcert door Sjaak Zoon (fluit) en Bernd Brackman (vleugel)

Een optreden van de clowns Pagetti en Smakkaroni.

cor mooy
Foto’s van de Egmondse fotograaf Cor Mooij

(Pianist Bernd Brackman maakt zich vóór het concert grote zorgen over de erg lange nagalm in de grote koepel van de kapel en lost dit doeltreffend op door uitsluitend langzame muziekstukken uit te voeren)

 

1978 Siem Krijgsman
De Krommenieër schilder Siem Krijgsman

De exposanten zijn onder anderen:

Ans Wortel, Peter van Straaten, Joop Schouten, Peter Huyzer en Cor Mooij. Ook personeel en bewoners van St. Willibrord en leden van Buk-Buk dragen een kunstzinnig steentje bij.

beeld Johan Steenhoek
Als eyecatcher het beeld “De Zittende Mensch” van kunstenaar Johan Steenhoek

 

 

Ondanks kostenposten zoals huur van de vleugel (250 gulden) en de verzekering van de kunstwerken is de entreeprijs ronduit netjes. Buk-Buk leden en kinderen betalen 50 cent en “anderen” één gulden. Achterin de kapel staat daarentegen wel een collectebus met het opschrift: “Buk-Buk leeft ook niet van de wind”.P1080720 poster de mens enz 1978 bewerkt

Mede door de goede samenwerking van Buk-Buk en het Psychiatrisch Centrum wordt het een te gekke week.

Zo’n 35 Jaar later is het monumentale hoofdgebouw van St. Willibrord omgedoopt in “Willibrordus Business Centrum”. De kapel krijgt een nieuw dak en gaat verder als Cultuurkoepel Heiloo, zoals in die week in 1978.

Update 2013: De zorgen van pianist Bernd Brackman wat betreft de nagalm worden nu serieus genomen. Bose gaat het geluid aanpakken. Dat is hun ook gelukt in de Sixtijnse kapel.