1986 Minder Intercity-treinen in Heiloo.

Ten gevolge van de Schiphollijn is NS-Station Heiloo het kind van de rekening geworden. Het aantal stops is minder geworden. Dankzij inzet van raadslid Dhr. G. Helder is er inmiddels één extra stop bijgekomen. Om het de Heilooërs die eerst met de stoptrein naar Castricum gaan en vervolgens aldaar een Intercitytrein nemen wat aangenamer te maken wordt de wachtruimte in Castricum nu verwarmd.

1986 Heiloo. Installatie Raadsleden Heiloo

De op 19 maart gekozen raadsleden zijn geïnstalleerd. Uit hun midden werd het nieuwe college gekozen. In de vorige raadsperiode hadden VVD, CDA en PvdA daarin zitting en, zoals de verkiezingsuitslag al aangaf, was het nu niet anders. Dat resulteerde in de herverkiezing van de wethouders J. Dekker (VVD), A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) en J. Borsjes van de PvdA. Daarmee bleef de samenstelling van het college ongewijzigd.1986 raadsleden 1 pro

1986 raadsleden 2 pro
De fracties van Heiloo 2000, Links Heiloo, PvdA en 2 leden van de VVD-fractie

Het samenstellen van vertegenwoordigers in het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland bleek een lastig punt. Normaal gesproken zouden de drie grootste partijen ieder één vertegenwoordiger leveren. Maar aangezien de PvdA al via haar wethouder J. Borsjes een plaats bezette in het samenwerkingsverband, zag de PvdA af van een tweede afgevaardigde. De open plaats zou normaal gesproken bezet worden door de volgende partij in grootte, in dit geval door Heiloo 2000. Maar omdat deze partij zich nu juist had gekant tegen tegen politiek op bovenregionaal niveau ging dit feest niet door en werd de post aan G. Helder van Links Heiloo toebedeeld.

1986 raadsleden 3 pro

1986 raadsleden 5 pro
Vijf raadsleden van de VVD en het kwintet van het CDA

1986 raadsleden 4 pro