1994 Heiloo. Jan Braam, wie kent hem niet?

In 1948 gaat Jan Braam uit Sbraam 1chagen op 14-jarige leeftijd het kappersvak in en op 30 juni 1986 hangt hij definitief zijn schaar aan de wilgen.

Tot 1953 woont en werkt Braam in Schagen en gaat vervolgens voor twee jaar naar Alkmaar om daarna naar Heiloo te komen.

1994 Braam 7 proIn 1957 begint Jan in Heiloo als kapper bij Otto Kroon in het Stationscentrum. Na drie jaar wordt het tijd voor een eigen winkel. Dit wordt de kapperszaak annex sigarenzaak aan de Van Aostastraat. Vrouw Tine staat hem met raad en daad terzijde en de zaken floreren. “Scheren kostte ‘n kwartje en knippen zestig cent”, aldus Jan. “Vaste klanten hadden een eigen laatje in de kast met hun kwast, zeep en mes”.

Na het opheffen van de middenstandsvereniging Gemidza hadden de winkeliers rondom de Witte Kerk  – onder anderen Koel, Roest, Repko, Relk, Deutekom, Pantekoek en natuurlijk Braam – behoefte aan een organisatie die allerhande winkelierszaken zou coördineren. Er werd een vergadering belegd. De heer Pantekoek werd voorzitter en Jan Braam nam plaats in het bestuur.

1994 Braam 5 pro
Vader en zoon Braam in de winkel in ‘t Loo

Op 24 september 1979 maakt de familie Braam de overstap naar Winkelhof ‘t Loo en krijgt de zaak er een postagentschap bij. Tegelijkertijd worden diverse winkeliersverenigingen in Heiloo samengevoegd tot één vereniging: de Middenstandsvereniging Heiloo, kortweg M.V.H.

Nadat fase twee van ‘t Loo gereed is eindigt het kapperstijdperk en het daarbij behorende nostalgische kapperszaakje van Braam. Het Postagentschap en de kaarten, tijdschriften, rookwaren en lotenverkoop worden nu de pijlers waar de zaak op rust. Om het moderne hulppostkantoor op bekwame wijze te beheren volgen Jan en Tine een cursus Lokettist bij de PTT. De winkel krijgt een nieuw interieur en alles wordt (PTT) grijs geschilderd. Door de komst van dit nieuwe postkantoor verdwijnt het kantoortje aan de Raadhuisweg.

De rol in het bestuur van de Middenstandsvereniging wordt afgebouwd. Na jaren van inzet voor de M.V.H. is het mooi geweest. De plaats van Braam wordt ingenomen door Marianne Vollers. Jan gaat echter niet stilzitten. Hij begint met het organiseren van allerlei activiteiten. Minimarktjes, evenementen met oude auto’s, een stoomtrein en tochtjes met paard en wagen.

1982 kunstmarkt loo

Ook de kunstmarkten, samen met Jean Thomassen en Ine Veen, worden een begrip in Heiloo en omgeving. Artiesten en kunstenaars die we nu BN’ers zouden noemen maken hun opwachting in ‘t Loo. Coen Flink, Ellen van Hemert, Ciska Peters, Wieteke van Dort, Tol Hansse en IJf Blokker krijgen een kopje koffie en wat lekkers van Jan. Tijdens de kunstmanifestaties is werk te zien en te koop van grote namen als Karel Appel, Johfra, Adrian Stahlecker en natuurlijk van Jean Thomassen en Ine Veen zelf. (Toen Tine Braam even de verkoop waarnam tijdens de lunchpauze van Ine Veen verkocht Tine alle schilderijen en stuurde ze Ine naar huis om andere schilderijen op te halen).

Niet meer knippen wil niet zeggen dat Jan gaat stilzitten. “De winkel met alles wat er bij komt kijken en je inzetten voor de stedeband met Polen is ook leuk. Een Zeeuw die in West-Friesland woont en ook nog eens Leeuw is, kan niet anders”. Aldus Jan Braam.

1994 Braam 4 pro

1981 kunstmarkt 2 pro
Kunstmarkt in 1981. Poppenspeler Jan van Erkelens.

1981 kunstmarkt 4 pro
Kunstmarkt in 1981. De kraam van cartoonist/kunstenaar IJf Blokker, alias Barend Servet.

1981 kunstmarkt 1 pro
De door Jan Braam georganiseerde kunstmarkt in 1981

1981 wc t loo  3 pro
Winkelhof ‘t Loo in 1981

1981 Heiloo. Bis-Bis Concert

Het concert van het Noordholllands Philharmonisch orkest o.l.v. Jan Stulen was een geweldig sukses. Het evenement, dat werd aangeboden door de evenementencommissie van de Volksmuziekschool, was bedoeld om deze instelling in Heiloo meer bekendheid te geven. De kosten werden gedragen door de Rabo-Bank, Bowling Heiloo en de Drukwinkel.

1981 Bis Bis 9 pro

Het programma bestond o.a. uit de Ouverture Wilhelm Tell en het Krönungsconcert van Mozart.

1981 Bis Bis 7 pro

Het aangekondigde sousafoonconcert van Andriessen kon helaas geen doorgang vinden wegens het ontbreken van een sousafoon. Wel was er een tuba aanwezig en daarom werd het tubaconcert van Williams gespeeld.

1981 Bis Bis 3 pro

Vervolgens kon het publiek in actie komen. Met de Piet Hein Rapsodie en Land of Hope and Glory werd enthousiast meegezongen en er ontstond spontaan een “Proms” sfeertje in de Heilooër Moeder Godskerk.1981 Bis Bis 8 pro Toen iedereen voor de Radetzkymars een fluitje had gekregen en een pepermuntje om de keel te smeren was het feest compleet.1981 Bis Bis 13 pro

 

 

 

 

 

Tot slot sprak de heer Knijnenberg een woord van dank aan de evenementencommissie en in het bijzonder aan de heer Louis Keet die lang en enthousiast bezig was geweest met de voorbereidingen. Komt er volgend jaar weer een Bis? We kunnen helaas niet in de toekomst kijken.

1981 Bis Bis 1 pro

1981 Heiloo. Heropening Rijwielzaak Luuk van Raalte.

Zo’n kwart eeuw geleden begon Piet van Raalte aan de Kennemerstraatweg een bescheiden fietsenzaak en nu kan zijn zoon een moderne, grote rijwielzaak van hem overnemen.

1981 raalte pro

Er is in al die jaren heel wat veranderd in de fietsenwereld. “Werden er vroeger nog veel bromfietsen verkocht, tegenwoordig vinden we uitsluitend fietsen in de zaak. We zijn gespecialiseerd in het naar eigen keus laten opbouwen van racefietsen”, aldus zoon Luuk die de opnieuw uitgebreide zaak gaat runnen.

1981 raalte 4 pro

Om op de hoogte te blijven van de wensen vanuit de wielersport gaat Luuk vaak mee met tochten door onder andere  de Ardennen en rond het IJsselmeer.

1981 raalte 2 pro

Op 12 maart is het zover, dan zal etaleur Bod Veenes, die al 25 jaar voor van Raalte werkt, de laatste hand aan de etalage leggen en vanaf 5 uur kunnen klanten en bekenden terecht om de scheidende en de komende van Raalte de hand te drukken. U bent welkom.

1981 Heiloo. Geen Heil(l)oo(ze) weg naar de A9

In 1981 werd aan bewoners van Heiloo gevraagd om tegen de afslag A9-Heiloo te stemmen
In 1981 werd aan bewoners van Heiloo gevraagd om een bezwaarschrift tegen de afslag A9-Heiloo te ondertekenen.

Update 6 februari 2014 – De afslag Heiloo op de A9 gaat er dan toch komen. De provincie en de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum maakten bekend dat de financiering van het project rond is.

Met name Heiloo had moeite om het geld voor de afslag op te brengen. De provincie springt nu bij. De afslag is gepland aan de zuidkant van Heiloo.Aan de oostkant komt er een aansluiting op bedrijventerrein Boekelermeer, aan de westkant krijgt het verkeer een verbinding naar de parallel aan de snelweg lopende Kennemerstraatweg, tussen Heiloo en Limmen. Het werk kan op zijn vroegst in 2016 beginnen. Naar schatting van wethouder Fred Dellemijn van Heiloo zal het dan nog ongeveer een jaar duren voordat de eerste auto’s de afslag kunnen nemen. 

De totale kosten zijn circa dertig miljoen euro. Er wordt veertien miljoen gereserveerd voor groen- en recreatieprojecten. (Bron NHD)

Update 14-2-2015 HEILOO – Een heilloos plan, de aansluiting Heiloo op de A9. Dat vindt de nieuwe stichting Heilloze Weg, die volgende week wordt opgericht. Van lobby tot procedure, van crowdfunding tot afsluiting; de stichting gaat alles in het werk stellen om de aanleg te voorkomen. 

1981 Heiloo. Bibliotheek boekt 10.000ste lid

1981. Er waren 117 inzendingen voor een naam van het nieuwe theater in Heiloo. Uiteindelijk moest er gekozen worden uit “De Buurt”, “Camera Obscura” en “De Beun” en…….

1981 bibliotheek

Mevrouw Klaver- de Vrind is het 10.000ste lid van de bibliotheek in Heiloo. De heer M. Grondhout verrast haar met een bos bloemen en mevrouw Klaver hoeft het eerste jaar geen contributie te betalen.

In Heiloo is 48% van de bevolking lid van de Bieb. In elk huis zijn gemiddeld twee leden te vinden.

1981 bibliotheek

De heer Grondhout: “Op 12 oktober 1962 was de opening aan de Kennemerstraatweg. Eind 1962 had de bibliotheek 683 lezers. April 1981 ging bibliotheek Malevoort open en nu in december verwelkomen we het 10.000ste lid.”

Er zijn ook zorgen. Grondhout vervolgt: “Er is een kans dat de “Bibliotheekwet” wordt opgeheven en dat gaat betekenen dat er een beroep op vrijwilligers gedaan zal moeten worden en dat de contributie verhoogd moet worden. Dat wordt een moeilijke zaak….”

1981 bibliotheek