1981 Heiloo. Bis-Bis Concert

Het concert van het Noordholllands Philharmonisch orkest o.l.v. Jan Stulen was een geweldig sukses. Het evenement, dat werd aangeboden door de evenementencommissie van de Volksmuziekschool, was bedoeld om deze instelling in Heiloo meer bekendheid te geven. De kosten werden gedragen door de Rabo-Bank, Bowling Heiloo en de Drukwinkel.

1981 Bis Bis 9 pro

Het programma bestond o.a. uit de Ouverture Wilhelm Tell en het Krönungsconcert van Mozart.

1981 Bis Bis 7 pro

Het aangekondigde sousafoonconcert van Andriessen kon helaas geen doorgang vinden wegens het ontbreken van een sousafoon. Wel was er een tuba aanwezig en daarom werd het tubaconcert van Williams gespeeld.

1981 Bis Bis 3 pro

Vervolgens kon het publiek in actie komen. Met de Piet Hein Rapsodie en Land of Hope and Glory werd enthousiast meegezongen en er ontstond spontaan een “Proms” sfeertje in de Heilooër Moeder Godskerk.1981 Bis Bis 8 pro Toen iedereen voor de Radetzkymars een fluitje had gekregen en een pepermuntje om de keel te smeren was het feest compleet.1981 Bis Bis 13 pro

 

 

 

 

 

Tot slot sprak de heer Knijnenberg een woord van dank aan de evenementencommissie en in het bijzonder aan de heer Louis Keet die lang en enthousiast bezig was geweest met de voorbereidingen. Komt er volgend jaar weer een Bis? We kunnen helaas niet in de toekomst kijken.

1981 Bis Bis 1 pro

1989 Heiloo. Vier Heilooër muzikanten belicht

Een gesprek met Margriet Bark, Aukje Kaptein en Marianne Nijmeijer, allen leerlingen van de Volksmuziekschool Heiloo en fluitist Jan Jaap Langereis.

Margriet Bark is 15 jaar, speelt harp, en volgt nu alweer 6 jaar lessen van Pien Tieman bij de Volksmuziekschool. Ze heeft opgetreden met Het Heilooër Salonorkest en was, samen met Brenda Groot, te beluisteren tijdens een concert in het Witte Kerkje.

Margriet Bark
Margriet Bark 

Margriet heeft een studieharp met 34 snaren maar er wordt nu speciaal een harp voor haar gemaakt door een harpbouwer in Zwolle, met 41 snaren. En dat biedt weer nieuwe mogelijkheden.

Marianne Nijmeijer is 16 jaar en speelt al zo’n 7 jaar fluit. Ze zit nu sinds drie jaar op de volksmuziekschool en houdt zich nu alleen nog bezig met de dwarsfluit. “Het mooie van de dwarsfluit is dat er klassieke muziek mee gespeeld kan worden maar ook moderne, zoals van de Beatles”, aldus Marianne. Ook zij beleeft veel plezier aan het samen musiceren.

1989 Marianne Nijmeijer 2 pro
Marianne Nijmeijer

Aukje Kaptein is zestien jaar en speelt viool. De viool is eigenlijk geen bewuste keuze geweest maar Aukje vond het een mooi instrument, dus waarom niet. Het is haar min of meer overkomen en op de Volksmuziekschool kreeg ze smaak goed te pakken. Sinds kort speelt ze in het Noordhollands Jeugdorkest en als er tijd is musiceert ze samen met haar moeder die een conservatoriumopleiding piano heeft gevolgd.

1989 aukje 7 pro
Aukje Kaptein

Jan Jaap Langereis (27) speelt fluit vanaf z’n 8e jaar. Hij studeerde, na een zesjarige studie, af aan het Amsterdams Conservatorium. Jan Jaap heeft al heel wat concerten gegeven en binnenkort reist hij af naar Aberdeen om daar een optreden te verzorgen.

1989 Jan Jaap Langereis 1 pro

1989 Jan Jaap 3 pro
Jan Jaap Langereis