1992 Jubileumfeest in de Moeder Godskerk in Heiloo.

Naast het jubileumfeest van de Willibrorduskerk en de Moeder Godskerk werd ook stilgestaan bij een dubbel zilveren huwelijk.
De wereldwinkel Heiloo was één van de organisaties die aanwezig waren tijdens de markt in de kerk.
Zes pastores waren van de partij. Allen waren of zijn actief in deze Heilooër kerk.
De Werving & Selectie-kraam van oud-koster Bouberg Wilson.

1991 Heiloo. Koster Bouberg Wilson neemt afscheid van Moeder Godskerk.

Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest als koster neemt Guido Bouberg Wilson afscheid van zijn werkkring bij de Moeder Godskerk in Heiloo. Bij het druk bezochte afscheidsfeest word de koster onderscheiden met de gouden parochie-medaille en ontvangt hij een geldbedrag wat bestemd is voor een reis naar Rome.

Guido wordt geboren op 20 mei 1926 in een artistiek gezin. Hij gaat naar de vrije school en leest als 11-jarig jongetje over het leven van Fransiscus en wordt, na een voorbereiding op het doopsel bij de Jezuïten, katholiek. Eenmaal katholiek is hij misdienaar en later acoliet.

1991 bouberg

Hij volgt een vakopleiding fotografie en wordt medefirmant van een fotozaak. Daar stapt hij uit omdat hij voorziet dat de techniek in dit vak de overhand zal krijgen. Er volgt een opvallende wending in het leven van de fotograaf.  Hij solliciteert op een vacature voor koster. In januari 1963 is hij dan daadwerkelijk koster in Heiloo en blijft dit tot 20 mei 1991, zijn pensioendatum.

Bouberg Wilson: “De kosters van vroeger verdwijnen. Parochianen nemen het werk over. Maar wie coördineert alle deeltaakjes, wie is op onmogelijke tijden aanspreekbaar en wie begeleidt de misdienaars?” Maar direct weer relativerend: “Deze tijd vraagt misschien wel om een andere aanpak.”

1991 bouberg
Koster Bouberg Wilson voor “zijn” Moeder Godskerk aan de Holleweg