1996 Heiloo. Archeologische opgravingen Pastoor van Muijenweg

De Archeologische Werkgroep van de Vereniging Oud Heiloo heeft opnieuw een bijzondere vondst gedaan. Kort geleden werd in de bodem van het volkstuincomplex aan de Vlooiendijk een waterput uit de Late Bronstijd gevonden. Daar kwam onder andere een langwerpig stuk hout met gaten erin tevoorschijn. Het houtje, wat willicht is gebruikt om vuur te maken, wordt in Leiden geconserveerd.1996 arsene 3 pro

Vindplaats is dit keer de vijver die wordt uitgegraven op de hoek Pastoor van Muijenweg-Ewisweg. De gravers hebben hier, op negentig centimeter diepte, een patroon van sloten, greppels en akkers gevonden. Naast deze grondsporen leverde het spitwerk ook de nodige botten en scherven op.1996 arsene 2 pro

1996 arsene 4 pro
Op de foto vlnr: Arsène Haverman, Peter Huijzer en Marit Boulonais

Van zonsopgang tot zonsondergang hebben 8 leden van de werkgroep het afgelopen weekend gewerkt om de graafmachines voor te zijn. Er is helaas al het een en ander omgewoeld voordat de archeologen er bij kwamen. Arsène Haverman: “Het graafwerk was door de gemeente niet aangemeld. Het is dat het Verdrag van Malta er nog niet door is, anders had de gemeente een boete kunnen krijgen wegens vernietiging van het bodemarchief.”

De Archeologische Werkgroep probeert subsidie te krijgen om te laten onderzoeken of aan de hand van mogelijke stuifmeelkorrels in de grondmonsters van beide vindplaatsen een reconstructie kan worden gemaakt van het landschap, de bewoning en vegetatie in Heiloo van zo’n drieduizend jaar geleden.1996 arsene 5 pro