1995 Heiloo. Feestelijke opening BP-Station

Er is alle reden om feest te vieren bij het geheel vernieuwde BP-station aan de Westerweg. De enorme opblaas-oliefles was de blikvanger om de duidelijk te maken dat het tankstation weer in bedrijf was. 1995 BP 3 pro

De heer en mevrouw Zonneveld zijn bijzonder blij met hun geheel vernieuwde tankstation. De gazons om het station geven het station toch een landelijke uitstraling. Bij elke pomp kunt u elke soort brandstof tanken. Aan de nieuwe balie, die ontworpen is door interieurbouwer Frank Klamer uit Heiloo, kan nu ook gratis gepind worden!

1995 BP 1 pro

1995 BP 2 pro
En de kinderen konden op de foto in een race-auto.

1986 Heiloo. Installatie Raadsleden Heiloo

De op 19 maart gekozen raadsleden zijn geïnstalleerd. Uit hun midden werd het nieuwe college gekozen. In de vorige raadsperiode hadden VVD, CDA en PvdA daarin zitting en, zoals de verkiezingsuitslag al aangaf, was het nu niet anders. Dat resulteerde in de herverkiezing van de wethouders J. Dekker (VVD), A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) en J. Borsjes van de PvdA. Daarmee bleef de samenstelling van het college ongewijzigd.1986 raadsleden 1 pro

1986 raadsleden 2 pro
De fracties van Heiloo 2000, Links Heiloo, PvdA en 2 leden van de VVD-fractie

Het samenstellen van vertegenwoordigers in het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland bleek een lastig punt. Normaal gesproken zouden de drie grootste partijen ieder één vertegenwoordiger leveren. Maar aangezien de PvdA al via haar wethouder J. Borsjes een plaats bezette in het samenwerkingsverband, zag de PvdA af van een tweede afgevaardigde. De open plaats zou normaal gesproken bezet worden door de volgende partij in grootte, in dit geval door Heiloo 2000. Maar omdat deze partij zich nu juist had gekant tegen tegen politiek op bovenregionaal niveau ging dit feest niet door en werd de post aan G. Helder van Links Heiloo toebedeeld.

1986 raadsleden 3 pro

1986 raadsleden 5 pro
Vijf raadsleden van de VVD en het kwintet van het CDA

1986 raadsleden 4 pro

 

1989 Heiloo. Vier Heilooër muzikanten belicht

Een gesprek met Margriet Bark, Aukje Kaptein en Marianne Nijmeijer, allen leerlingen van de Volksmuziekschool Heiloo en fluitist Jan Jaap Langereis.

Margriet Bark is 15 jaar, speelt harp, en volgt nu alweer 6 jaar lessen van Pien Tieman bij de Volksmuziekschool. Ze heeft opgetreden met Het Heilooër Salonorkest en was, samen met Brenda Groot, te beluisteren tijdens een concert in het Witte Kerkje.

Margriet Bark
Margriet Bark 

Margriet heeft een studieharp met 34 snaren maar er wordt nu speciaal een harp voor haar gemaakt door een harpbouwer in Zwolle, met 41 snaren. En dat biedt weer nieuwe mogelijkheden.

Marianne Nijmeijer is 16 jaar en speelt al zo’n 7 jaar fluit. Ze zit nu sinds drie jaar op de volksmuziekschool en houdt zich nu alleen nog bezig met de dwarsfluit. “Het mooie van de dwarsfluit is dat er klassieke muziek mee gespeeld kan worden maar ook moderne, zoals van de Beatles”, aldus Marianne. Ook zij beleeft veel plezier aan het samen musiceren.

1989 Marianne Nijmeijer 2 pro
Marianne Nijmeijer

Aukje Kaptein is zestien jaar en speelt viool. De viool is eigenlijk geen bewuste keuze geweest maar Aukje vond het een mooi instrument, dus waarom niet. Het is haar min of meer overkomen en op de Volksmuziekschool kreeg ze smaak goed te pakken. Sinds kort speelt ze in het Noordhollands Jeugdorkest en als er tijd is musiceert ze samen met haar moeder die een conservatoriumopleiding piano heeft gevolgd.

1989 aukje 7 pro
Aukje Kaptein

Jan Jaap Langereis (27) speelt fluit vanaf z’n 8e jaar. Hij studeerde, na een zesjarige studie, af aan het Amsterdams Conservatorium. Jan Jaap heeft al heel wat concerten gegeven en binnenkort reist hij af naar Aberdeen om daar een optreden te verzorgen.

1989 Jan Jaap Langereis 1 pro

1989 Jan Jaap 3 pro
Jan Jaap Langereis

 

 

1993 Heiloo. Chriet Titulaer bij Rabobank Heiloo-Limmen

Het nieuwe kantoor aan de Kennemerstraatweg is gereed en de fusie tussen Rabo Heiloo en Rabo Limmen is tot stand gekomen. Reden voor een feestje in Motel Heiloo met als gastspreker Chriet – Wondere Wereld – Titulaer.

Chriet had als thema voor deze avond gekozen voor “We1993 chriet 1 prolkom in de toekomst”. De blik in de toekomst dreigde echter even niet door te gaan toen de diaprojector zijn diensten weigerde. Na snel en handig ingrijpen van Titulaer zelf konden de toeschouwers zich toch nog in de toekomst verdiepen middels een diavoorstelling.1993 chriet 3 pro

“In het begin van deze eeuw dachten we dat de telefoon slechts voor de rijken was weggelegd”: aldus Chriet in zijn betoog. “Zie nu, bijna geen mens is zonder. Gebruikten we de afkorting CD tot zeven jaar geleden nog voor Corps Diplomatique, nu is dat beslist niet meer de eerste gedachte. We strijken straks met een taster over een recept en de magnetron maakt het. En een praatje met de PC is in de toekomst ook heel normaal”.

1993 chriet 4 pro
De Rabobank had giften voor twee tennisverenigingen in Heiloo en voor de volleybalvereniging in Limmen.

1993 chriet 2 pro

Toen iedereen weer een beetje bekomen was van alle wonderen zorgde het Deep River Quartet voor een blik in het verleden met muziek uit de jaren zestig.

 

1981 Heiloo. Heropening Rijwielzaak Luuk van Raalte.

Zo’n kwart eeuw geleden begon Piet van Raalte aan de Kennemerstraatweg een bescheiden fietsenzaak en nu kan zijn zoon een moderne, grote rijwielzaak van hem overnemen.

1981 raalte pro

Er is in al die jaren heel wat veranderd in de fietsenwereld. “Werden er vroeger nog veel bromfietsen verkocht, tegenwoordig vinden we uitsluitend fietsen in de zaak. We zijn gespecialiseerd in het naar eigen keus laten opbouwen van racefietsen”, aldus zoon Luuk die de opnieuw uitgebreide zaak gaat runnen.

1981 raalte 4 pro

Om op de hoogte te blijven van de wensen vanuit de wielersport gaat Luuk vaak mee met tochten door onder andere  de Ardennen en rond het IJsselmeer.

1981 raalte 2 pro

Op 12 maart is het zover, dan zal etaleur Bod Veenes, die al 25 jaar voor van Raalte werkt, de laatste hand aan de etalage leggen en vanaf 5 uur kunnen klanten en bekenden terecht om de scheidende en de komende van Raalte de hand te drukken. U bent welkom.

1988 Heiloo. Waterputten aan de Raadhuisweg gevonden.

Na de eerste uitbreiding van het Gemeentehuis Heiloo in 1964 wordt het in 1988 weer tijd voor een nieuwe uitbreiding. Om een aanbouw te kunnen realiseren gaat de gemeentelijke dienstwoning (van veldwachter Geertsema en later de familie Ploeger) naast het bestaande gemeentehuis tegen de vlakte.

Na de sloop van de woning wordt in de zomer van 1988 door leden van de Archeologische Werkgroep van de Vereniging Oud Heiloo (nu Baduhenna) begonnen met uitgebreid onderzoek op de vrijgekomen plek. Naast snackbar Blakborn worden sleuven gegraven waarbij verschillende bo1988 opgraving Raadhuisweg 1 prodemvondsten worden gedaan.

Naast scherven van middeleeuws aardewerk en munten wordt ook een complete waterput ontdekt. Op zaterdag 5 november 1988 wordt zelfs een tweede waterput gevonden. Deze waterput, uit het begin van de 17e eeuw, bestaat uit een wijnvat met een diameter van zo’n 70 cm.

Zit er nog iets in de ton, is er toevallig tijdens het gebruik iets ingevallen? Dat is altijd de vraag bij een waterput. Helaas, slechts 3 kootbeentjes van een rund of varken vormen de schamele inhoud.

Hieronder een fotoverslag van het technisch onderzoek van de tweede waterput door de Archeologische Werkgroep.

1988 opgraving Raadhuisweg 2 pro 1988 opgraving Raadhuisweg 3 pro 1988 opgraving Raadhuisweg 4 pro

1988 opgraving Raadhuisweg 7 pro
Het grondwater wordt weggepompt met een klokpomp van de Archeologische Werkgroep Beverwijk. De stroom hiervoor wordt geleverd door belendend cafetaria Blakborn.

1988 opgraving Raadhuisweg 5 pro 1988 opgraving Raadhuisweg 6 pro

1990 Heiloo. Verkiezingsmarkt bij ‘t Loo

Vandaag, 21 maart, worden in bijna alle Nederlandse gemeenten verkiezingen gehouden. Zo ook in Heiloo, waar zes partijen strijden om de 19 beschikbare raadszetels. Wekenlang hebben de partijen campagne gevoerd waarbij Weekblad de Uitkijkpost als belangrijke schakel tussen de kiezers en de partijen optrad.

1990 verkiezingen 1 pro
Margot van Gelder (midden) deelt namens Heiloo 2000 balonnen uit
1990 verkiezingen 2 pro
Hans van Halem (midden) met twee partijgenoten voor de D66-kraam
1990 verkiezingen 11 pro
Ans Willemse-van der Ploeg zegt het met CDA-balonnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als finale van de verkiezingsstrijd presenteerden de verschillende partijen zich aan het winkelend publiek bij ‘t Loo.

1990 verkiezingen 7 pro
Joost de Witte van het CDA trok door het dorp met een paardentram
1990 verkiezingen 15 pro
De PVDA-stand met rechts Joan van Baarle en in het midden Jan Borsjes
1990 verkiezingen 16 pro
VVD-wethouder Jan Dekker is als lijstduwer actief in de campagne

1990 verkiezingen 13 pro 1990 verkiezingen 14 pro

1982 Heiloo. Winkelhof ‘t Loo gaat internationaal.

In het jaar 1977 verklaarde burgemeester Hoekstra de Winkelhof ‘t Loo officieel voor geopend. Om dit heugelijke feit te vieren wordt er op de drie pleinen van het Loo een spannend buitenlands gebeuren georganiseerd. Bij de Hema een Joegoslavische stand, op het middelste plein een Franse stand en op het plein voor Albert Heijn vinden Duitse activiteiten plaats. ‘t Loo gaat internationaal! De organisatie berust bij de heren Jan Braam en Klaas Koomen.

Dansgroepen uit de diverse landen tonen hun kunsten en ‘s avonds is er vuurwerk. Ook wordt het beeldje dat Anneke Bot gemaakt heeft voor theater de Beun, onthuld.

Plannen voor het bouwen van een winkelcentrum bestonden al in de jaren zestig. Op 12 januari 1976 werd de eerste paal voor fase 1 geslagen en in 1979 sloeg mevrouw Hoekstra-de Bruine datzelfde voor de tweede fase. 1982 loo pro

Om het 5-jarig bestaan een extra internationaal tintje te geven wordt door het team van Peter Stuyvesant een spectaculaire demonstratie gegeven van ski-schansspringen.