1995 Heiloo. Fijn wonen in het groen? Ja, natuurlijk!

Op 22 maart Heiloo was het weer zover, De Nationale Boomplantdag. Er kon weer legaal gewroet worden in Heilooër bodem. Zo’n 300 leerlingen van de groepen 5 en 6 haalden de scheppen uit de schuur en gingen daadwerkelijk en goed voorbereid aan de slag. De voorbereiding bestond uit een uitleg over het hoe en waarom van de Boomplantdag, een werkinstructie over het planten van een linde en het door de verschillende schoolklassen fabriceren van een maquette met als opdracht: “Wat is het beste en mooiste plan voor het Oosterbos?

Of de maquettes invloed hebben gehad op het plan valt sterk te betwijfelen want gelijktijdig met het planten van de eerste boom werd in Hotel Golden Tulip het officiële plan van het Oosterbos gepresenteerd door de gemeente.

De gemeentelijke afdeling Groen en Landschap was nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen voor het Oosterbos wat in samenwerking met de firma G.P. Groot en Arend de Winter Combi-Groen aangelegd gaat worden.

1995 Oosterbos 1 pro

De aanleg van de wijk Ypestein is zover gevorderd dat met de aanleg van het Oosterbos, een groene buffer tussen de woonwijk, de A9 en het agrarisch gebied richting Limmen, gestart kan worden. Het waren wethouder Tom ten Hoope en provinciaal gedeputeerde Tielrooij, geassisteerd door leerlingen van de diverse basisscholen, die de eerste boom plaatsten in de nog maagdelijke bodem van het toekomstige Oosterbos.

1995 Oosterbos 4 pro

1995 Oosterbos 8 pro
De heren ten Hoope en Tielrooij heffen het glas. Op de achtergrond de eerste boom voor het Oosterbos.
1995 Oosterbos 7 pro
Plantinstructie aan de leerlingen van de diverse basisscholen.

Heiloo is een groene gemeente. Niet alleen op het gebied van het milieu maar ook de kleur groen komt je in Heiloo in alle variëteiten tegemoet. Heiloo barst van het groen in parken, bos, plantsoenen en groenstroken. Door de afdeling Groen en Landschap wordt veel tijd en zorg besteed aan de aanleg en het onderhoud daarvan.

1995 Oosterbos 10 pro
Iedere school kreeg een eigen perceel te beplanten.
1995 Oosterbos 9 pro
Het nieuwe Oosterbos in wording.

 

Ilse Plasmeijer, hoofd van de afdeling Groen en Landschap vertelt: “Vroeger bestonden de plantsoenen uit gazons, rozenperken en heidetuinen, ongeveer hetzelfde als de particuliere tuinen. Nu spreken we al bewust van Openbaar Groen. Daarmee wordt het duidelijk dat een plantsoen ‘n andere functie heeft dan een siertuin. Vanuit deze hoek kan je de natuur beter terugbrengen in  een verstedelijkte omgeving. Voorbeelden? Snoeihout wordt als houtstrooisel op voetpaden teruggebracht in de natuur. Ook het bouwen van zogeheten houtrillen van gekapt hout zorgt voor een nestbodem voor vogels en insecten.”

Maar waar veel groen is zijn ook veel werkzaamheden die verricht moeten worden: Zoals een grote schoonmaak en eventuele nieuwe aanplant van openbaar groen, bestrijding van ziektes zoals de iepenziekte, het 2 maal per week maaien van al het gras, snoeien van bomen en struiken, het 7 keer per jaar schoffelen van plantsoenen, het beheer van de Algemene Begraafplaats, het Beestenboetje en het Gemeentebos en het bestrijden van hondenoverlast. Daarbij komt ook nog het onderhoud van de sportvelden.” Aldus Ilse.

Heiloo is een bomendorp”, memoreerde wethouder Ton – met de groene vingers- ten Hoope. “In het noorden het Heilooër Bos en de groene buffer. Aan de westzijde de Noorder- en Zuiderneg. Aan de oostzijde Nijenburg, het bos bij de Karamel en het Ter Coulsterbos met daarnaast het weidegebied De Groene Kamer met aansluitend in de toekomst het Oosterbos waarbinnen plaats gemaakt wordt voor zo’n 40 woningen.”

Was zo’n 10 jaar geleden de slogan van Heiloo: “Heiloo is mooi, houden zo!”, nu kunnen we uit volle borst roepen: “Fijn wonen in het groen? Ja, natuurlijk!”

Een kijkje in de groene keuken van Heiloo:

1995 Oosterbos 25 pro
De vijver in Plan Oost met op de achtergond Het Kruispunt.
1995 Oosterbos 22 pro
De Julianaboom in de van Doornstraat in Tuindorp.
1995 Oosterbos 21 pro
Recreatief groen in Plan West.
1995 Oosterbos 15 pro
Het Maalwater met wipwatermolen ”de Varnebroeker”

 

1995 Oosterbos 11 pro
Afscheidend groen op de hoek van De Omloop en de Spillaan.