1981 Heiloo. Bis-Bis Concert

Het concert van het Noordholllands Philharmonisch orkest o.l.v. Jan Stulen was een geweldig sukses. Het evenement, dat werd aangeboden door de evenementencommissie van de Volksmuziekschool, was bedoeld om deze instelling in Heiloo meer bekendheid te geven. De kosten werden gedragen door de Rabo-Bank, Bowling Heiloo en de Drukwinkel.

1981 Bis Bis 9 pro

Het programma bestond o.a. uit de Ouverture Wilhelm Tell en het Krönungsconcert van Mozart.

1981 Bis Bis 7 pro

Het aangekondigde sousafoonconcert van Andriessen kon helaas geen doorgang vinden wegens het ontbreken van een sousafoon. Wel was er een tuba aanwezig en daarom werd het tubaconcert van Williams gespeeld.

1981 Bis Bis 3 pro

Vervolgens kon het publiek in actie komen. Met de Piet Hein Rapsodie en Land of Hope and Glory werd enthousiast meegezongen en er ontstond spontaan een “Proms” sfeertje in de Heilooër Moeder Godskerk.1981 Bis Bis 8 pro Toen iedereen voor de Radetzkymars een fluitje had gekregen en een pepermuntje om de keel te smeren was het feest compleet.1981 Bis Bis 13 pro

 

 

 

 

 

Tot slot sprak de heer Knijnenberg een woord van dank aan de evenementencommissie en in het bijzonder aan de heer Louis Keet die lang en enthousiast bezig was geweest met de voorbereidingen. Komt er volgend jaar weer een Bis? We kunnen helaas niet in de toekomst kijken.

1981 Bis Bis 1 pro

1981 Heiloo. Geen Heillooze weg naar de A9

In 1981 werd aan bewoners van Heiloo gevraagd om tegen de afslag A9-Heiloo te stemmen
In 1981 werd aan bewoners van Heiloo gevraagd om een bezwaarschrift tegen de afslag A9-Heiloo te ondertekenen.

Update 6 februari 2014 – De afslag Heiloo op de A9 gaat er dan toch komen. De provincie en de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum maakten bekend dat de financiering van het project rond is.

Met name Heiloo had moeite om het geld voor de afslag op te brengen. De provincie springt nu bij. De afslag is gepland aan de zuidkant van Heiloo.Aan de oostkant komt er een aansluiting op bedrijventerrein Boekelermeer, aan de westkant krijgt het verkeer een verbinding naar de parallel aan de snelweg lopende Kennemerstraatweg, tussen Heiloo en Limmen. Het werk kan op zijn vroegst in 2016 beginnen. Naar schatting van wethouder Fred Dellemijn van Heiloo zal het dan nog ongeveer een jaar duren voordat de eerste auto’s de afslag kunnen nemen. 

De totale kosten zijn circa dertig miljoen euro. Er wordt veertien miljoen gereserveerd voor groen- en recreatieprojecten. (Bron NHD)

Update 14-2-2015 HEILOO – Een heilloos plan, de aansluiting Heiloo op de A9. Dat vindt de nieuwe stichting Heiloze Weg, die volgende week wordt opgericht. Van lobby tot procedure, van crowdfunding tot afsluiting; de stichting gaat alles in het werk stellen om de aanleg te voorkomen. 

1981 Heiloo. Bibliotheek boekt 10.000ste lid

1981. Er waren 117 inzendingen voor een naam van het nieuwe theater in Heiloo. Uiteindelijk moest er gekozen worden uit “De Buurt”, “Camera Obscura” en “De Beun” en…….

1981 bibliotheek

Mevrouw Klaver- de Vrind is het 10.000ste lid van de bibliotheek in Heiloo. De heer M. Grondhout verrast haar met een bos bloemen en mevrouw Klaver hoeft het eerste jaar geen contributie te betalen.

In Heiloo is 48% van de bevolking lid van de Bieb. In elk huis zijn gemiddeld twee leden te vinden.

1981 bibliotheek

De heer Grondhout: “Op 12 oktober 1962 was de opening aan de Kennemerstraatweg. Eind 1962 had de bibliotheek 683 lezers. April 1981 ging bibliotheek Malevoort open en nu in december verwelkomen we het 10.000ste lid.”

Er zijn ook zorgen. Grondhout vervolgt: “Er is een kans dat de “Bibliotheekwet” wordt opgeheven en dat gaat betekenen dat er een beroep op vrijwilligers gedaan zal moeten worden en dat de contributie verhoogd moet worden. Dat wordt een moeilijke zaak….”

1981 bibliotheek