1977 Cabaret Corbee en van Baar bij Buk-Buk

Het als “ruig en regionaal” gekenschetste cabaret Corbee en van Baar maakte hun hoge notering tijdens Cameretten ’77 zeer wel waar. Nummers als “De Kinderlokker” en “Aspro Helpt Meneer” stonden op een zeer hoog peil.