1990 Pastor Harte en Zuster Juliette verlaten Heiloo na 14 jaar.

“De Kerk werkt wel met eeuwigheid maar daarom kan ik hier niet eeuwig blijven”, aldus Pastor Harte. Hij vertrekt naar Velserbroek, samen met Zuster Juliette. Pastor Harte wordt opgevolgd door Pastor Helsloot.

Pastor Harte voor zijn Moeder Godskerk.
Zuster Juliette trekt na 14 jaar voor de laatste keer de deur van de pastorie achter zich dicht.