1973 Heiloo. Verbluffend goed toneelspel van Falkland in “Uitkomst”.

Voor een niet geheel gevuld Asta -theater bracht toneelvereniging Falkland de opvoering van Herman Heijermans’ stuk “Uitkomst”.

1973 falkland 1 pron

Heijermans, die de sociale misstanden van begin 1900 in de meeste van zijn toneelstukken aan de kaak stelde, blijkt nog altijd het publiek te kunnen boeien. Falkland wist van het begin tot het eind het publiek volkomen in de ban te houden.

1973 falkland 21 pron

Men zat niet meer in de Asta-zaal, men was één met de familie die tegenslag na tegenslag te verwerken kreeg.

1973 falkland 20 pron 1973 falkland 19 pron

 

 

 

 

 

De droomillusie in de vorm van een zwaan werd gaaf en geloofwaardig weergegeven. De sprekende zwaan werd vertolkt door mevr. Riet Doggenaar en vervaardigd door Annie en Gerard Gilles.1973 falkland 7 pron 1973 falkland 4 pron

Vrijwel nooit wordt door een amateurgroep de stap genomen om dit moeilijke, door 25 spelers bezette stuk, te spelen. Het succes is dan ook een kroon op het vele werk dat Falkland met regisseur Wim Bodddeke heeft verzet.

1973 falkland 2 pron

Als laatste een pluim op de hoed voor de mensen van de technische dienst onder leiding van “Chef Technische Dienst” Gerard Gilles.

1973 falkland 15 pron

Falkland, dat volgend jaar (1974) 50 jaar bestaat, kan trots zijn op haar acteurs, actrices en medewerkers achter de schermen!

1975 Heiloo. Tegelzettersbedrijf H. Dumont opent tegelshop

Op 27 maart opende tegelzettersbedrijf H. Dumont haar winkel aan de Heerenweg 203. Het pand waar eerder wassalon Ma-a-jan in gevestigd was, heeft een metamorfose ondergaan en is nu ingericht als tegelshop. Er is een enorme keuze in allerhande soorten tegels en plavuizen. Ook het bijpassende sanitair, keukens en open haarden van loodgietersbedrijf A. Borst kan men hier bekijken.

1975 dumont 2 pro1975 Dumont b pro1975 Dumont c pro1975 Dumont f pro

1973 Heiloo. Happening “Heiloo is mooi, houen zo” in Open Huis

Ondanks het barre weer op zaterdag 2 juni 1973 gaven honderden Heilooërs gehoor aan de oproep van burgemeester Hoekstra om het “Milieu-feest” van Heiloo te komen vieren. Met een show op het parkeerterrein tussen Open Huis en het Asta-theater  gaf het Trompetterkorps Heiloo de aftrap. Vervolgens werd de happening binnenshuis voortgezet in de zalen van Het Open Huis en het Asta-Theater.

 

1973 Houdt Heiloo Mooi 3 proEr werden poppenkastvoorstellingen gegeven, de 6e klassers van de Nic. Beetsschool brachten een complete commissievergadering op de planken en Lex Brouwer en Agnes Gelderblom vertoonden hun zelfgemaakte films in het Asta-theater.

1973 Houdt Heiloo Mooi 4 pro
De 6e-klassers van de Nic. Beetsschool brachten een commissievergadering op de planken waarbij zaken betreffende het milieu aan de kaak werden gesteld.

De prijs voor de mooiste zelfgemaakte sticker (er waren er ruim 400 ingeleverd) ging, in de categorie 1 tm 7 jaar, naar Andrea de Reus. Ze gaat met het hele gezin naar Artis. In de categorie 8 tm 12 jaar won Jack Zoon een trip naar keuze naar het Evoluon of de Flevohof en mevr. de Git won in de categorie 13 jaar en ouder een 8 daagse Kris-Kras reis  door Nederland.

1973 Houdt Heiloo Mooi 2 pro
Burgemeester Hoekstra maakt de prijswinnaars van de Stickerwedstrijd bekend.

1973 Houdt Heiloo Mooi 1 pro

1973 Houdt Heiloo Mooi 8 pro
Een aantal leerlingen van de St. Jan Mavo kregen als dank elk een prullenbak omdat ze een exclusieve vuilnisbak hadden ontworpen.

 

1973 Houdt Heiloo Mooi 7 pro
Gespannen gezichten bij de poppenkast.
1973 Houdt Heiloo Mooi 12 pro
Bij de Welfarestand van het Rode Kruis waren prachtige hand- en haarwerken te bewonderen.

 

 

 

 

 

 

 

Met een daverend optreden van “Knockin’ Allard and his Brillcreamfighters” werd het Milieu-feest op waardige wijze afgesloten waarna de dames Melgers, Glas en Jansen samen met de beheerders van Het Open Huis, de heer en mevrouw Jacobs, op deskundige wijze de rommel opruimden. Waarvoor dank.

1992 Heiloo. De geschiedenis van het Eeuwfeest Heiloo

Millenniumbug

In de jaren ’90  van de 20e eeuw ontstond er onder ICT-experts grote onrust over de problemen die zouden ontstaan tijdens de overgang naar het jaar 2000. Computersystemen zouden crashen omdat bij het opslaan van een datum alleen de laatste twee cijfers daarvan werden gebruikt. Geheugenruimte was nog duur. Zo was de registratie van 1 januari 2000 gelijk aan die van 1 januari 1900, namelijk 01-01-00.

Er werden onder andere problemen verwacht met vervaldata, renteberekeningen, verkeerslichten, vliegverkeer en liften. Uiteindelijk is er veel ellende voorkomen door voor het jaartal vier cijfers te gebruiken waardoor het probleem zo’n 8000 jaar werd uitgesteld. Daarnaast werden wereldwijd computers van nieuwe “Millenniumproof” software voorzien.

Plannen Eeuwfeest Heiloo

Een zevental inwoners van Heiloo zag de problemen al in 1992 aankomen en bedacht dat het maar beter zou zijn om tijdens de eeuwwisseling niet aan renteberekeningen en/of verkeerslichten te denken maar gewoon feest te vieren. In december 1992 worden de eerste plannen bekendgemaakt:

“Het Eeuwfeest Heiloo wordt een culturele en vooral feestelijke happening in een, ergens in de gemeente gebouwd, paviljoen waar diverse artiesten hun opwachting zullen maken en waar uitstekend gezorgd wordt voor de inwendige mens. Middels een spaarsysteem kunnen donateurs hun financiële bijdrage opbouwen en ook een vinger in de pap krijgen bij de samenstelling van het feestprogramma”.

Oprichting Stichting Eeuwfeest Heiloo

In februari 1993 is het zover. Ten kantore van notaris Winter worden de oprichtingsstatuten getekend van Stichting Eeuwfeest Heiloo.

1993 eeuwfeest 3 pro
De zeven bestuursleden vlnr. Kees Stam, Theo Kaandorp, Bert Kostense, Marcel Keet, Lia Beumer, Lot Mol en Jan Bellekom bij het tekenen van de oprichtingsstatuten. In het midden notaris de Winter.

1993 eeuwfeest 5 pro

Vanaf nu is het mogelijk om “Eeuwfeester” te worden door middel van een maandelijkse bijdrage van 3 gulden en 75 cent of in één keer klaar te zijn door een storting van 250 gulden. De bestuursleden hebben zichzelf twee jaar de tijd gegeven om een minimum van duizend deelnemers te behalen. Er worden persberichten verspreid en in de Uitkijkpost verschijnt een aanmeldingsformulier.

advertentie eeuwfeest pro

Feest een jaar te vroeg?

De heer Heijstra uit Heiloo heeft zo z’n twijfels over de datum van het feest: “Het wordt een jaar te vroeg gevierd! De 21e eeuw begint niet op de overgang van 31 december 1999 en 1 januari 2000 maar op 31 december 2000 en 1 januari 2001. Immers de jaartelling is begonnen met het jaar 1. Op 31 december van het jaar 100 begon de 2e eeuw. Na afloop van het jaar 2000 begint dus de 21e eeuw en niet op de jaarwisseling van 1999 naar 2000. Men dient dus eerst het jaar 2000 vol te maken om met de 21e eeuw te kunnen beginnen”.

Wiskunde brengt uitkomst 

Het meningsverschil komt voort uit de vraag of de tijdrekening met een jaar nul of met het jaar één is begonnen. In de tijdrekenkunde laat men na het jaar 1 vóór Chr. het jaar 1 na Chr. volgen (zonder een jaar nul). Voorstanders van de wiskundige benadering menen dat het jaar nul er wel bijhoort en zij beschouwen 1 januari 2000 als de eerste dag van de 21e eeuw.

De Stichting gaat graag voor de wiskundige benadering en laat het hierbij…..

Sparen en brainstormen1993 eeuwfeest 1 pro

Eind 1993 wordt er wederom een publiciteitscampagne tegenaan gegooid. “Het plan is om met zo’n 2000 feestgangers een feest te vieren wat slechts één keer in de 100 jaar gevierd kan worden. De donateurs hebben de mogelijkheid om het programma naar hun hand te zetten. Er komen brainstormavonden waar eenieder zijn of haar ideeën kwijt kan over het verloop van het feest. De inschrijfformulieren liggen nog steeds bij banken, clubs en diverse instellingen in Heiloo en het sparen gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 1993”.

Vroegtijdige bug

In januari 1996 verschijnt het bericht dat de de stichting is opgeheven. De voorzitter meldt dat de inwoners van Heiloo blijkbaar een lage levensverwachting hebben want ze waren niet geïnteresseerd in het initiatief. Ondanks veel belangstelling van de pers waren er slechts vijftig voorinschrijvingen en dat was niet genoeg. Het jaar 2000 is nog ver weg en dat kan zo maar de reden geweest zijn van het gebrek aan belangstelling. Het ingelegde geld wordt teruggestort.

Eeuwwisseling

De eeuwwisseling heeft uiteindelijk veel minder problemen veroorzaakt dan vooraf werd gevreesd. Of dat kwam doordat systemen vooraf waren aangepast of dat de gevolgen gewoon minder waren dan aanvankelijk werd gedacht is nooit duidelijk geworden.

1989 Heiloo. Van der Steen Autobedrijf als eerste open op Bedrijventerrein De Oude Werf

1989 vd steen 1 pro
Van rechts naar links: vader Joop, moeder Afra, Maarten, Paulina, Joop en Pauline van der Steen.

1989 vd steen 2 pro
Pauline en Paulina van der Steen knippen het lint door

Nadat op 14 juni 1989 de eerste paal werd geslagen knipten op zaterdag 2 september de echtgenotes van Maarten en Joop van der Steen het gele lint door. Paulina en Pauline hadden de eer dit te doen omdat ze een flinke steen hadden bijgedragen bij de bouw van de nieuwe garage. Het bedrijfspand van Van der Steen Autobedrijf – het eerste bedrijfspand op Bedrijventerrein De Oude Werf –  was daarmee officieel geopend.

1989 vd steen 3 pro1989 vd steen 5 pro070cc192-aaa2-2664-fe61-b6d39558097a

 

De broers Joop en Maarten van der Steen startten in 1987 als Van der Steen Autoverkoop met de garagewerkzaamheden in de loods van Ab Zekveld’s Stenenhandel op de plek waar nu GP Groot Brandstoffen gevestigd is.

 

Nadat de zaken gingen lopen werd op advies van ome Piet van der Steen de bedrijfsnaam aangepast in Van der Steen Autobedrijf Heiloo N.V. en werd er uitgekeken naar een meer op de toekomst gericht onderkomen. Dit werd gerealiseerd op het toen splinternieuwe en nog geheel braakliggende terrein achter Ypestein; Bedrijventerrein De Oude Werf.

van der Steen Autobedrijf Joop en Maarten 1987 zwartwit
1987: De bedrijfslocatie bij de loods van Zekveld Stenenhandel. (Foto Van der Steen)

 

 

 

Update 2014: Van der Steen Autobedrijf is sinds 1987 – met nu zo’n dertig medewerkers – uitgegroeid tot een moderne en volledige mobiliteitspartner voor zowel de particulier als het bedrijf. Het is nog steeds te vinden op de vertrouwde plek: Bedrijventerrein De Oude Werf 1-4 in Heiloo.

1994 Heiloo. Intocht van Sinterklaas

Vriendelijk verzoek om geen materiaal van deze website te gebruiken zonder toestemming. U kunt voor vragen, gebruik van foto’s, commentaar, feedback etc. betreffende Fotomuseum Heiloo een e-mail sturen naar contact@fotomuseumheiloo.nl

1994 Sinterklaas in Heiloo
Mevr. Greetje Kuijper trakteert Sint Nicolaas al twintig jaar achtereen op een hartverwarmertje tijdens zijn intocht in Heiloo

Wat was het leven eenvoudig in 1994. Sinterklaas was wit en Piet was zwart. En al helemáál op een zwart-wit foto. Sint kwam wegens gebrek aan fatsoenlijke waterwegen in Heiloo aan met de trein. Gezellig samen met Piet als gewaardeerd assistent en Sint kreeg gewoon één borreltje in de Laarmanstraat tegen de kou want van dat stilzitten op zo’n paard word je ook niet warmer en dan ging het dóór naar het Gemeentehuis waar Sint iets over stoplichten vertelde en na wat gezang en gestrooi verdween Sint in het Gemeentehuis wat hij daarna op een voor ons onbekend tijdstip weer zou verlaten.

1994 sint 5 pro 1994 sint 6 pro 1994 sint 7 pro 1994 sint 8 pro 1994 sint 10 pro

1994 sint 11 pro
Op het gemeentehuis was het burgemeester Schoof die de Sint verwelkomde

Sint was op dreef tijdens zijn welkomstwoord; dat vond ook deze Zwarte Piet die de Sint al voor de 25e keer terzijde stond
De 80-jarige Sint was op dreef tijdens zijn welkomstwoord; dat vond ook deze Zwarte Piet die de Sint al voor de 25e keer terzijde stond

1995 Heiloo. Feestelijke opening BP-Station

Er is alle reden om feest te vieren bij het geheel vernieuwde BP-station aan de Westerweg. De enorme opblaas-oliefles was de blikvanger om de duidelijk te maken dat het tankstation weer in bedrijf was. 1995 BP 3 pro

De heer en mevrouw Zonneveld zijn bijzonder blij met hun geheel vernieuwde tankstation. De gazons om het station geven het station toch een landelijke uitstraling. Bij elke pomp kunt u elke soort brandstof tanken. Aan de nieuwe balie, die ontworpen is door interieurbouwer Frank Klamer uit Heiloo, kan nu ook gratis gepind worden!

1995 BP 1 pro

1995 BP 2 pro
En de kinderen konden op de foto in een race-auto.

1986 Heiloo. Installatie Raadsleden Heiloo

De op 19 maart gekozen raadsleden zijn geïnstalleerd. Uit hun midden werd het nieuwe college gekozen. In de vorige raadsperiode hadden VVD, CDA en PvdA daarin zitting en, zoals de verkiezingsuitslag al aangaf, was het nu niet anders. Dat resulteerde in de herverkiezing van de wethouders J. Dekker (VVD), A.A.M. Willemse-van der Ploeg (CDA) en J. Borsjes van de PvdA. Daarmee bleef de samenstelling van het college ongewijzigd.1986 raadsleden 1 pro

1986 raadsleden 2 pro
De fracties van Heiloo 2000, Links Heiloo, PvdA en 2 leden van de VVD-fractie

Het samenstellen van vertegenwoordigers in het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland bleek een lastig punt. Normaal gesproken zouden de drie grootste partijen ieder één vertegenwoordiger leveren. Maar aangezien de PvdA al via haar wethouder J. Borsjes een plaats bezette in het samenwerkingsverband, zag de PvdA af van een tweede afgevaardigde. De open plaats zou normaal gesproken bezet worden door de volgende partij in grootte, in dit geval door Heiloo 2000. Maar omdat deze partij zich nu juist had gekant tegen tegen politiek op bovenregionaal niveau ging dit feest niet door en werd de post aan G. Helder van Links Heiloo toebedeeld.

1986 raadsleden 3 pro

1986 raadsleden 5 pro
Vijf raadsleden van de VVD en het kwintet van het CDA

1986 raadsleden 4 pro

 

1989 Heiloo. Vier Heilooër muzikanten belicht

Een gesprek met Margriet Bark, Aukje Kaptein en Marianne Nijmeijer, allen leerlingen van de Volksmuziekschool Heiloo en fluitist Jan Jaap Langereis.

Margriet Bark is 15 jaar, speelt harp, en volgt nu alweer 6 jaar lessen van Pien Tieman bij de Volksmuziekschool. Ze heeft opgetreden met Het Heilooër Salonorkest en was, samen met Brenda Groot, te beluisteren tijdens een concert in het Witte Kerkje.

Margriet Bark
Margriet Bark 

Margriet heeft een studieharp met 34 snaren maar er wordt nu speciaal een harp voor haar gemaakt door een harpbouwer in Zwolle, met 41 snaren. En dat biedt weer nieuwe mogelijkheden.

Marianne Nijmeijer is 16 jaar en speelt al zo’n 7 jaar fluit. Ze zit nu sinds drie jaar op de volksmuziekschool en houdt zich nu alleen nog bezig met de dwarsfluit. “Het mooie van de dwarsfluit is dat er klassieke muziek mee gespeeld kan worden maar ook moderne, zoals van de Beatles”, aldus Marianne. Ook zij beleeft veel plezier aan het samen musiceren.

1989 Marianne Nijmeijer 2 pro
Marianne Nijmeijer

Aukje Kaptein is zestien jaar en speelt viool. De viool is eigenlijk geen bewuste keuze geweest maar Aukje vond het een mooi instrument, dus waarom niet. Het is haar min of meer overkomen en op de Volksmuziekschool kreeg ze smaak goed te pakken. Sinds kort speelt ze in het Noordhollands Jeugdorkest en als er tijd is musiceert ze samen met haar moeder die een conservatoriumopleiding piano heeft gevolgd.

1989 aukje 7 pro
Aukje Kaptein

Jan Jaap Langereis (27) speelt fluit vanaf z’n 8e jaar. Hij studeerde, na een zesjarige studie, af aan het Amsterdams Conservatorium. Jan Jaap heeft al heel wat concerten gegeven en binnenkort reist hij af naar Aberdeen om daar een optreden te verzorgen.

1989 Jan Jaap Langereis 1 pro

1989 Jan Jaap 3 pro
Jan Jaap Langereis